Klage fra major Harald O. Engen, Elverum, over angivelig forbigåelse ved utnevning til oberstløytnant/intendant ved Artilleriregiment nr. 1

Innst. S. nr. 291 for 1987-88, Innst. S. nr. 291 (1987-88)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet