Endringer i statsbudsjettet for 1988 under område 09 Sosiale formål og 10 Helsevern

St.prp. nr. 98, innst. S. nr. 234 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet