Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2017

Status: Saken er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang