Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2017

Innst. 383 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 383 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2017. Komiteen hadde ingen merknader til benådningssakene som er behandlet, eller til forskrifter som er fastsatt, endret eller opphevet i statsråd i perioden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2018