Forslag fra stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde datert 27. april 1988 om prøvedrift av ferge Bodø-Leknes

Dok. nr. 8:31 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet