Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 14. april 1988 om nedsettelse av egenbetalingen i sykehjem og aldershjem

Dokument nr. 8:32, innst. S. nr. 277 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet