Forslag fra stortingsrepresentantene Hans Svendsgård, Nils O. Golten og Steinar Eriksen datert 27. april 1988 om å endre regelverk og praksis for import av fisk direkte fra utenlandske fiskefartøy

Dokument nr. 8:33, innst. S. nr. 223 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Svendsgård, Nils O. Golten, Steinar Eriksen Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet