Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 29. april 1988 om utsettelse av iverksettelsestiden for innkreving av smøreoljeavgift

Dokument nr. 8:34, innst. S. nr. 299 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet