Retningslinjer for prismyndighetenes virksomhet i 1988

St.meld. nr. 49, innst. S. nr. 289 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet