Representantforslag om å stanse privatisering av drift og vedlikehold på Østfoldbanen

Dokument 8:228 S (2017-2018), Innst. 381 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 381 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å stoppe den planlagte privatiseringen av drift og vedlikehold på Østfoldbanen. Det ble også foreslått å be regjeringen fremme en sak for Stortinget før eventuelle framtidige planlagte privatiseringer av drift og vedlikehold på jernbanen gjennomføres. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2018