Forslag fra stortingsrepresentant Arent M. Henriksen datert 11. mai 1988 om etablering av Statens forretningsbank gjennom kjøp av majoritetsinteresser i Den norske Creditbank

Dokument nr. 8:35, innst. S. nr. 317 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arent M. Henriksen Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet