Etablering av et sentralt behandlingsanlegg for spesialavfall i Rana kommune

St.prp. nr. 127, innst. S. nr. 312 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet