Endring i Stortingets forretningsorden

Innst. 284 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.05.2018 Innst. 284 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2018