Forslag fremsatt av stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 19. mai 1988 om at Stortinget skal be Regjeringen sørge for at regjeringens tjenestebiler skal likebehandles i trafikken med vanlige personbiler

Dokument nr. 8:38, innst. S. nr. 286 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet