Visse organisasjonsendringer i Forsvaret

St.prp. nr. 125, innst. S. nr. 263 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet