Tilleggsbevilgning og justering av budsjettet for 1987 ( kap. 1710, 1730, 1740, 1760 og 1790)

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 7 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 7 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1986