Endringer under enkelte kapitler under Sosialdepartementet i statsbudsjettet for 1987 i forbindelse med handlingsplan mot HIV-epidemien og AIDS-sykdommen (kap. 600, 624, 700, 719, 721, 770, 778 og 2751)

St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 11 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 02.12.1986