Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold

Prop. 103 S (2017-2018), Innst. 50 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 50 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om bompengefinansiering av prosjektet fv. 311 Presterødbakken i Tønsberg kommune i Vestfold. Finansieringen av prosjektet er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Prosjektet har en økonomisk ramme på 226 mill. 2018-kroner. Stortinget har gitt sin tilslutning til at bompengeselskapet kan ta opp lån og kreve inn bompenger til prosjektet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2018