Representantforslag om å evaluere omorganisering av Arkivverket og sikre regionale arkivtjeneste

Dokument 8:248 S (2017-2018), Innst. 91 S (2018-2019)

Merknad

Familie- og kulturkomiteen ber om skriftlig innspill i forbindelse med behandling av saken. Innspill kan sendes komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no. innen 29. oktober kl. 23.59.

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 30.11.2018 Innst. 91 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 30.11.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 17.12.2018