Endringer vedrørende kap. 930 og 3930. Statens teknologiske institutt (STI)

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 10, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 26.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1986