A/S Sydvarangers datterselskaper, Kap. 963

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 8, Budsjett-innst. S. nr. 8. Tillegg nr. 1 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.12.1986 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1986