Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover. ( Utvidet rett til betalt permisjon ved fødsel, adopsjon og barns sykdom. Øking av den garanterte tilleggspensjon til fødte og unge uføre og andre endringer)

Ot. prp. nr. 7, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 9 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 18.11.1986 Innst. O. nr. 10 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.1986

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.1986