Statsregnskapet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1985.

St. meld. nr. 3A for 1985-86, innst. S. nr. 14 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.10.1986 Innst. S. nr. 14 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1986

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1986