FN`s Internasjonale Ungdomsår.

St. meld. nr. 44 for 1985-86, innst. S. nr. 77 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1986 Innst. S. nr. 77 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 08.01.1987