Omorganisering av lostjenesten.

St. meld. nr. 45 for 1985-86, innst. S. nr. 113 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 19.03.1987 Innst. S. nr. 113 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1987