Velferdsvirksomheten for sjøfolk i 1984 og 1985.

St. meld. nr. 60 for 1985-86, innst. S. nr. 88 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 10.02.1987 Innst. S. nr. 88 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1987

   Behandlet i Stortinget: 17.02.1987