Om forslag fra stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde datert 5. august 1986 om utvidelse av adgangen til å nekte militærtjeneste på et alvorlig overbevisningsgrunnlag.

Dok. nr. 8:1, innst. S. nr.17 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet