Vern i Saltfjellet / Svartisen.

St. meld. nr. 12, innst. S. nr. 232 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen (utkast til innstilling er forelagt energi-og industrikomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.06.1987 Innst. S. nr. 232 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1987