Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1985.

St. meld. nr. 9, innst. S. nr. 79 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 15.01.1987 Innst. S. nr. 79 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.02.1987