Lov om endringer i lov av 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern.

Ot. prp. nr. 2, innst. O. nr. 8, besl. O. nr. 19 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.11.1986 Innst. O. nr. 8 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1986