Lov om endringer i lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer og i visse andre lover.

Ot. prp. nr. 71 for 1985-86, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 56 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 07.05.1987 Innst. O. nr. 42 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987