Lov om endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet.

Ot. prp. 65 for 1985-86, innst. O. nr. 2, besl. O. nr. 1 for 1986-87, beslutning. O. nr. 1 (1986-87)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.10.1986 Innst. O. nr. 2 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1986

   Behandlet i Odelstinget: 31.10.1986

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1986