Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 16. juni 1986 til lov om opphevelse av lov av 26. august 1854 inneholdende Forandringer i Forordningen om Søindrulleringsvæsenet af 3die juni 1803.

Dok. nr. 8:21 for 1985-86, innst. O. nr. 30 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 17.02.1987 Innst. O. nr. 30 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1987

   Behandlet i Odelstinget: 03.03.1987