Lov om måling av skogsvirke.

Ot. prp. nr. 74 for 1985-86, innst. O. nr. 13, besl. O. nr. 20 for 1986-87, beslutning. O. nr. 20 (1986-87)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1986 Innst. O. nr. 13 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1986