Om ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker.

Dok. nr. 1, innst. S. nr. 154 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet