Lov om endring i lov av 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere.

Ot. prp. nr. 6, innst. O. nr. 3, besl. O. nr. 2 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.10.1986 Innst. O. nr. 3 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1986

   Behandlet i Odelstinget: 31.10.1986

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1986