Lov om endring i lov 14. november 1947 nr. 3 om ferie.

Ot. prp. nr. 5, innst. O. nr. 12, besl. O. nr. 18 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 25.11.1986 Innst. O. nr. 12 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1986