Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019

Innst. 1 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.10.2018 Innst. 1 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har fordelt rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019 til de enkelte fagkomiteer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.2018

   Behandlet i Stortinget: 16.10.2018