Om tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet m.v. for 1987.

St. prp. nr. 12, innst. S. nr. 16 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 30.10.1986 Innst. S. nr. 16 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.1986

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1986