Om ny sentralbanklov

Meld. St. 7 (2018-2019), Innst. 165 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2019 Innst. 165 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens melding om en ny sentralbanklov, som omhandler organiseringen av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), sentralbankens formål, forholdet til statsmyndighetene og enkelte endringer i lov om Statens pensjonsfond, herunder om sentrale deler av sentralbanklovutvalgets utredning NOU 2017: 13.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2019