Lov om endring i barnelovens § 30.

Ot. prp. nr. 8, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 33 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1986 Innst. O. nr. 20 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1986

   Behandlet i Odelstinget: 15.01.1987

   Behandlet i Lagtinget: 22.01.1987