Revisjon av Mønsterplanen for grunnskolen.

St. meld. nr. 15, innst. S. nr. 98 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1987 Innst. S. nr. 98 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1987

   Behandlet i Stortinget: 05.03.1987