Trafikksikkerhet og trafikkopplæring.

St. meld. nr. 18, innst. S. nr. 97 for 1986-87 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 17.02.1987 Innst. S. nr. 97 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1987

   Behandlet i Stortinget: 10.03.1987