Lov om endring i lov 8. juni 1928 nr. 2 om postvesenet.

Ot. prp. nr. 10, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 7 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 13.11.1986 Innst. O. nr. 7 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.1986

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.1986