Lov om endring i straffeprosessloven. (særskilte etterforskningsorganer)

Ot. prp. nr. 13, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 58 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1987 Innst. O. nr. 44 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987