Den 71. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1985 (ILO).

St. prp. nr. 2, innst. S. nr. 82 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 29.01.1987 Innst. S. nr. 82 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1987

   Behandlet i Stortinget: 19.02.1987