Statens samlede engasjement i petroleumsvirksomheten i 1987.

St. meld. nr. 21, innst. S. nr. 81 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.01.1987 Innst. S. nr. 81 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.02.1987