Forslag fra stortingsrepresentantene Arent M. Henriksen og Magnar Sortåsløkken datert 11. november 1986 til lov om endring i lov av 6. juni 1975 nr.30 om barnehager m.v.

Dok. nr. 8:4, innst. O. nr. 17 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arent M. Henriksen, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1986 Innst. O. nr. 17 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1986

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1986