Om endringer i rentevilkårene for lån i Den Norske Stats Husbank.

St. prp. nr. 23, innst. S. nr. 27 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet