Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom

Dokument 8:36 S (2018-2019), Innst. 205 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@postmottak.no innen 31. januar 2019.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 205 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om rett til meningsfull fritid for all ungdom. I saken ble det fremmet forslag om ulike tilbud og ordninger for å gi bedre muligheter for barn og unge til å delta i og oppleve idrett, kultur og ulike fritidsaktiviteter. Ingen av forslagene fikk flertall da de ikke fikk regjeringspartienes støtte. Stortinget vil komme tilbake til noen av spørsmålene som ble reist i saken i forbindelse med behandlingen av Meld. St.10 (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2019