Om høve til å omrekna kostprisen ved skattlegging av inntekt i samband med visse avhendingar av fast eigedom og rettar over slik eigedom i 1987.

St. prp. nr. 25, innst. S. nr. 33 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet